Bedrijf in transitie van Frank van Moorsel

Van biologische varkens naar verse groente

Frank van Moorsel zit met zijn bedrijf middenin een ingrijpende transitie. Hij neemt namelijk voor een deel afscheid van zijn biologische varkenshouderij om zich meer en meer te specialiseren in de tuinbouw. Wat de toekomst brengt is nog ongewis, al zal het aan Franks enthousiasme niet liggen. “Ik kijk met een positief gevoel vooruit.”

Het klinkt zo eenvoudig: je saneert het ene bedrijf om het volgende in te kunnen richten. De praktijk is echter weerbarstiger, ontdekte Frank. Zo was het gebruik maken van de saneringsregeling van de overheid een hele kluif. “De aanvraag ligt nu bij de provincie. Ik twijfel er niet aan dat het goedkomt, maar ja: je bent toch ondernemer. Van mij had het allemaal sneller gemogen. Zodat ik vooruit kan én ik minder geld had hoeven uitgeven aan advieskosten.”

Biologische pionier

Het bedrijf, Maatschap FMA en AMPM van Moorsel, vervulde aan het begin van de eeuw een pioniersrol op het gebied van biologische varkenshouderij. De aanleiding: door de varkenspest en de MKZ-crisis was Frank genoodzaakt vele varkens tijdelijk elders onder te brengen. “De loodsen die we gebruikten, waren ruim en we legden ze vol stro. Een prachtig gezicht en bovendien deden de varkens het uitstekend. Zo zijn we in het biologische gestapt.”

Vraaggericht ondernemen

Anno 2022 ziet Frank de veranderende wet- en regelgeving en de vraag vanuit de markt als een goed moment voor een ommezwaai. “We specialiseren ons al een tijdje in tuinbouw. Gras, mais, aardappelen en allerlei soorten groentes, afhankelijk van de vraag vanuit de markt. Een heel andere benadering dan in de varkenshouderij, waar het credo vooral ‘produceren’ was. Wat mij betreft is het vraaggericht ondernemen veel leuker.”

Juiste afstemming

In de transitie trokken Frank en zijn adviseurs nauw op met onder andere Jos van de Steeg, accountmanager bedrijven van de gemeente. “We willen duidelijk dezelfde richting in. Wat het lastig maakt, is dat de gemeente in haar fusie naar Meierijstad ook een ommezwaai maakt. Daardoor was het soms best even zoeken naar de juiste afstemming. Gelukkig is inmiddels nagenoeg alles duidelijk en staan Jos en zijn collega’s achter ons nieuwe businessmodel. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen uit komen.”