De varkens van Ivo Bekkers

Mijn varkens zijn mijn grote passie

Natuurlijk, zijn dieren zorgen voor zijn kostwinning. Maar de 3.700 varkens van Ivo Bekkers zijn veel meer dan dat. “Ze zijn mijn bedrijf, mijn product, maar vooral: mijn passie”, vertelt de Erpse ondernemer. In de nabije toekomst hoopt hij een tweede stal te bouwen die past in het innovatieve concept van Het Familievarken.

‘Mijn varkens zijn mijn grote passie' 

Ivo’s vader Willy startte de onderneming in de jaren zeventig en bouwde het gestaag uit. Rond de eeuwwisseling was het een familiebedrijf in optima forma: Willy, echtgenote Ine en zoons Hans en Ivo runden de business samen. Vandaag de dag is Ivo vaandeldrager van het bedrijf. Als eenmanszaak timmert hij stevig aan de weg.
Zijn vleesvarkens zijn verdeeld over twee bedrijfslocaties: Venhorst (2.500 varkens) en thuishaven Erp (1.200).

Met de paplepel

“Het vak is me met de paplepel ingegoten”, vertelt Ivo. “Varkens zijn mooie, intelligente wezens. Daarom past het innovatieve concept van Het Familievarken ook zo goed.
De dieren hebben hier een perfect leven. En als ik ze zie wroeten en eten in het zand… Daar krijg ik nooit genoeg van.”

Open voor innovatie

Zijn innovatieve visie wil overigens niet zeggen dat Ivo de ‘traditionele’ varkenshouderij afkeurt. “Integendeel, ook wij passen de traditionele bedrijfsvoering nog steeds toe, volgens de standaard van het ‘één ster Beter Leven-keurmerk’. Alleen: we stimuleren innovatie in onze branche, zeker als dat zowel de bedrijfsvoering als het dierenwelzijn bevordert. We bekijken momenteel of we, naast Venhorst, ook in Erp het Familievarken-concept verder uit kunnen bouwen.”

Positieve samenwerking

Daarover is Ivo in constructief overleg met de gemeente Meierijstad. “Er zijn al verschillende keren mensen komen kijken, onder wie wethouder Jan Goijaarts, om het concept Familievarken te leren kennen. Ze waren al snel enthousiast over het concept”, aldus Ivo. “Ik merk aan alles dat de gemeente food en agri hoog in het vaandel heeft, ze denken mee en juichen innovaties toe, in plaats van ze de rug toe te keren. Ze vinden het geweldig dat ze in hun gemeentegrenzen nieuwe, positieve initiatieven kunnen verwelkomen. Dat maakt dat ik hier kan ondernemen zoals ik het graag doe.”