Activiteitenkalender

Planning (informatie)bijeenkomsten voor de onderwerpen zon, wind en aardgasvrij. 

Actueel overzicht activiteiten 
Datum Onderwerp Aanmelden
Datum volgt Kennistafel afstandsnormen (Nevele) en radar (wind energie) Volgt zo snel mogelijk
16 mei Informatiebijeenkomst evaluatie zonne-energie Inschrijven bijeenkomst zonne-energie
24 mei Startbijeenkomst thematafels afwegingskader duurzame energie. Alleen voor deelnemers thematafels. Meer informatie volgt zo snel mogelijk
31 mei Eerste thematafel afwegingskader duurzame energie Inschrijven thematafels
7 juni Tweede thematafel afwegingskader duurzame energie Inschrijven thematafels
14 juni Derde thematafel afwegingskader duurzame energie Inschrijven tematafels
21 juni Vierde thematafel afwegingskader duurzame energie Inschrijven thematafels
25 juni t/m 3 juli Week van de Duurzame Energie Meer informatie volgt zo snel mogelijk
12 juli Afsluitende bijeenkomst thematafels Meer informatie volgt zo snel mogelijk