Duurzaam ondernemen

Hoe kunt u duurzaam ondernemen en waar kunt u terecht?

Ondernemen met aandacht voor mens, maatschappij en milieu. Hoe kunt u duurzaam ondernemen en waar kunt u terecht?

DOE (duurzaam ondernemend energiek) Meierijstad

In juni 2020 presenteerden Platform Ondernemend Meierijstad, Rabobank en gemeente Meierijstad de duurzaamheidspropositie “DOE Meierijstad”. Het begin van een meerjarige samenwerking waarin ze ondernemers helpen te verduurzamen. De eerste periode staan energiebesparing en duurzame opwek van energie centraal.

Laat de SDE+ niet verloren gaan

Om nog meer bedrijfsdaken in de gemeente Meierijstad van zonnepanelen te voorzien, is DOE een samenwerking aangegaan met het bedrijf Solisplan uit Sint-Oedenrode.

De eerste actie is gericht op reeds verleende SDE-subsidies. Solisplan helpt bedrijven die al subsidie hebben, maar nog geen zonnepanelen, om deze alsnog te realiseren. Later bieden we ook mogelijkheden voor bedrijven die nog geen SDE-subsidie hebben of bedrijven die hiervoor niet in aanmerking komen.

Vul het contactformulier in.

Duurzaam ondernemen: hoe doet u dat?

Zowel lokaal als landelijk is er ondersteuning bij het verduurzamen van uw onderneming.

Platform Ondernemend Meierijstad (POM)

POM zet zich in voor meer samenwerking tussen bedrijven onderling en met de gemeente. Samen bundelen zij hun krachten om meer voor elkaar te krijgen. Zo delen zij kennis, kopen zij hun eigen energie in en bundelen zij de afvalinzameling. Dit biedt veel kansen voor duurzaam ondernemen. Meer informatie over POM

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

Wilt u nieuwe markten aanboren, duurzaam ondernemen en meer groei? Kijk voor inspiratie, informatie en (financiële) ondersteuning op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

MVO Nederland

MVO Nederland is het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. Zij zetten zich in voor een gezonde economie die zich ook inzet voor mens en natuur. Meer informatie op de website van MVO Nederland.

Duurzaamheidssubsidies- en leningen voor ondernemers

Aanbiedersplatform Brabant Woont Slim

Houdt u zich als ondernemer bezig met verduurzamen van woningen? Meldt u zich dan aan bij Brabant Woont Slim.

Brabant Woont Slim is het regionale energieloket van 14 gemeenten in Noordoost-Brabant voor particulieren met vragen over de verduurzaming van de eigen woning. Dit loket is de ideale plaats om uw diensten en producten aan te bieden. Met uw kennis en kunde kan uw bedrijf een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de woningen in Meierijstad. Wij nodigen u graag uit om mee te doen.

Wanneer u zich aanmeldt en voldoet aan de kwaliteitseisen, komt uw bedrijf op de aanbiederspagina te staan van Brabant Woont Slim. Elke gemeente heeft zijn eigen aanbiederspagina en lokale aanbieders komen op deze pagina bovenaan te staan. Uw diensten worden daardoor makkelijk gevonden door de inwoners van Meierijstad, maar ook door inwoners van de overige gemeenten.

Aanmelden

Aanmelding en deelname aan Brabant Woont Slim is gratis voor bedrijven. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op

Informatieplicht energiebesparing

Vergeet niet uw energiebesparende maatregelen te rapporteren.

Energie label C kantoren vanaf 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Meer informatie over deze verplichting op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Heeft u hulp nodig bij het verduurzamen? Kijk dan op deze webpagina bij DOE (duurzaam ondernemend energiek) Meierijstad.