Gemeente Meierijstad verdubbelt wederom de subsidie van de waterschappen

Na het succes van de afgelopen jaren verlengen de waterschappen De Dommel en Aa en Maas de subsidie ‘Klimaatbestendige maatregelen’. En de samenwerkende As50+ gemeenten verdubbelen het subsidiebedrag. (tot een bedrag van maximaal € 5.000). Daarmee wordt de aanleg van een groen dak, infiltratiekratten, het plaatsen van een regenton of een wadi met mooie planten, nog aantrekkelijker. Want naast de subsidie heeft een mooi groen uitzicht meer te bieden. Het is ontspannend, het zorgt voor de nodige verkoeling in een hete zomer, het voorkomt wateroverlast en de beestjes vinden het ook fijn.

Resultaten in 2022

Er zijn in 2022 binnen Meierijstad met de subsidieregeling 26 groene daken aangelegd, 1.678 m2 verhard oppervlak afgekoppeld en 39.325 m3 waterberging gerealiseerd. Wethouder Jan van Burgsteden: “Dat is n mooi begin, want verharding maakt het lastig voor het regenwater om de grond in te komen. Dit zorgt niet alleen voor droge bodems en verlepte plantjes, maar op sommige plekken ook voor overbelaste rioleringen, wateroverlast en toenemende kosten voor waterzuivering. Maar het kan méér, want tot nu toe is nog maar ongeveer 20% van het subsidiebudget in Meierijstad benut. Dus, pak je kans!”

Het inspiratieboek bekijken en een bijdrage aanvragen

Alle inwoners van gemeente Meierijstad in het verzorgingsgebied van waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel komen in aanmerking voor de subsidie, mits ze in bebouwd gebied wonen. Bewoners van een nieuwbouwwoning van na 2008 komen alleen in aanmerking voor subsidie op een groen dak. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid m2 groen dak of afgekoppeld dak. Het waterschap heeft een inspiratieboek gemaakt met tips en verhalen van mensen uit de regio. Hierin is informatie te vinden over de verschillende manieren om hemelwater af te koppelen en de voorwaarden. 

Bekijk het inspiratieboek