'Natuurvriendelijk isoleren': Je woning verduurzamen zonder vleermuizen te schaden


Om ervoor te zorgen dat particuliere huiseigenaren en isolatiebedrijven kunnen doorgaan met isoleren werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Natuur en Stikstof aan een tussentijdse werkwijze 'natuurvriendelijk isoleren'. Hiermee kunnen isolatiewerkzaamheden op korte termijn doorgang vinden. Met deze werkwijze wordt voorkomen dat voor elke woning apart een ecologisch onderzoek nodig is. Deze werkwijze wordt op het moment nog nader uitgewerkt en bewoners kunnen pas aan de slag met natuurvriendelijke isoleren zodra de tijdelijke regeling in werking treedt. Voor de middellange termijn worden landelijk 'Soortenmangementplannen' (SMP's) uitgerold.
Bewoners moeten op het moment nog altijd een quick scan laten doen naar aanwezige soorten voordat er geïsoleerd mag worden. Houd voor updates rondom het SMP en natuurvriendelijk isoleren deze website goed in de gaten. 

Wat betekent natuurvriendelijk isoleren voor huiseigenaren?

Voor huiseigenaren die willen isoleren geldt het volgende: Werk samen met een bedrijf dat natuurvriendelijk isoleert. Als particulier is het moeilijk om vast te stellen of er beschermde diersoorten aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om een bedrijf te kiezen dat werkt volgens de principes van het keurmerk 'Natuurvriendelijk isoleren'.

  1. Houdt contact met de gemeente Meierijstad over de SMP's. Hierin staat onder andere informatie over mogelijk reeds geplaatste alternatieve verblijfsplaatsen in uw buurt.
  2. Op het moment is de gemeente Meierijstad bezig met het opstellen van een SMP. Dit is een tijdrovende, kostbare en intensieve klus. Onduidelijk is nog hoe dit onderzoek eruit gaat zien en welke gebieden hierin opgenomen worden. Houd dus deze website in de gaten.

Meer informatie

Op de site van volkshuisvesting Nederland is meer informatie te vinden over Natuurvriendelijke Isoleren: 'Natuurvriendelijk isoleren':  'Natuurvriendelijk isoleren': je woning verduurzamen zonder vleermuizen te schaden