Woonhuissubsidie voor Rijksmonumenten

Bent u particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie? Dan kunt u elk jaar tussen 1 maart en 30 april subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten die u in het afgelopen jaar gemaakt hebt. De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. De subsidie kunt u aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via www.cultureelerfgoed.nl