Windenergie

Windenergie voorlopig niet mogelijk, zoekgebieden en gebiedstafels 2021

  • Windenergie voorlopig niet mogelijk

    Op dit moment is het onhaalbaar om extra windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen.

  • Zoekgebieden

    Het rapport “De toekomst van zon en wind in Meierijstad” van november 2019 wijst vier zoekgebieden aan in de gemeente Meierijstad. Dit zijn gebieden die mogelijk geschikt zijn voor het opwekken van windenergie, maar dat is nog niet zeker.

  • Gebiedstafels 2021

    Verslag gebiedstafels afwegingskader Wind Gemeente Meierijstad. De gebiedstafels werden gehouden op 19, 20, 22 en 28 april 2021.