Windenergie voorlopig niet mogelijk

Op dit moment is het onhaalbaar om extra windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen.

Meierijstad onderzoekt in vier gebieden of windenergie mogelijk is en wil daarna de voorwaarden bepalen. De onderzoeken zijn een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) en de radartoets. Het Milieu Effect Rapport kunt u raadplegen via de officiële bekendmakingen op overheid.nl. De resultaten uit de radartoets laten zien dat windmolens in de onderzoeksgebieden niet voldoen aan huidige normen voor de radar. Een enkele plek komt wel door de toets, maar de provincie stelt dat er minstens drie windmolens bij elkaar moeten staan. Dit betekent dat het op dit moment onhaalbaar is om extra windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen.

De radartoets is een technisch haalbaarheidsonderzoek. De norm die een windmolen moet halen in de toets ligt nu op 90%. Dit wil zeggen dat na plaatsing van windmolens de radarontvangst voor vliegverkeer minimaal 90% moet blijven. Uit het onderzoek van TNO blijkt dat de radarontvangst op de meeste plekken ver onder de 90% komt te liggen, als er een windmolen zou staan. 

Door technische ontwikkelingen kan de radarnorm in de toekomst veranderen en lager komen te liggen. Ook de eis van de provincie dat er minstens drie molens bij elkaar moeten staan, kan veranderen. Daarom wil het nieuwe college van Meierijstad de milieuonderzoeken allemaal afmaken. Zodat ook bekend is welke (on)mogelijkheden er zijn vanuit milieuoogpunt. Deze onderzoeken geven extra duidelijkheid voor de toekomst, in het geval de techniek of regels wijzigen.