Meepraten over een zonneparkinitiatief

Lees hoe omwonenden en andere belanghebbenden kunnen participeren.

Participeren vereiste voor initiatiefnemers

Zonneparken zorgen voor een verandering in de omgeving van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat omwonenden en andere belanghebbenden kunnen participeren. Daarom is participatie ook een vereiste voor initiatiefnemers. Zonder participatieplan kunnen initiatiefnemers geen omgevingsvergunning aanvragen voor het zonnepark. Dit betekent niet, dat een initiatiefnemer geen vergunning kan aanvragen als er geen of weinig participatie heeft plaatsgevonden. Ondanks inspanningen van de initiatiefnemer om omwonenden en belanghebbenden bij het plan te betrekken, kan het zo zijn dat er toch weinig participatie plaatsvindt, omdat omwonenden of belanghebbenden niet ingaan op de uitnodigingen van de initiatiefnemer.

Belanghebbenden

In ieder geval nodigt de initiatiefnemer de (ruime) omgeving uit om mee te praten op een algemene bijeenkomst. Hieronder vallen ook belanghebbenden zoals belangenorganisaties. Iedereen die zich betrokken voelt bij het zonneparkinitiatief moet de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten bij een algemene bijeenkomst.

Daarnaast spreekt de initiatiefnemer in direct contact (al dan niet geclusterd) met direct omwonenden. Iedereen die direct zicht heeft op de locatie (onafhankelijk van hoeveel afstand) is een ‘direct omwonende’.

Financieel deelnemen en profiteren

Als omwonende, belanghebbende of betrokken inwoner mag u altijd uw inbreng geven bij de totstandkoming van het plan van een zonnepark. U kunt uw inbreng geven over de landschappelijke inpassing, bijvoorbeeld op welke kant de zonnepanelen gericht staan, hoe ver deze uit elkaar staan en welke gewassen er tussen en/of onder de zonnepanelen geplaatst worden. Daarnaast kunt u ook inbreng leveren over de financiële deelname van het zonnepark. De initiatiefnemer moet met u in gesprek gaan welke mogelijkheden er zijn om financieel deel te nemen en te profiteren van het zonnepark. Daarbij kunt u uw voorkeuren aangeven. In beide gevallen is het zo dat de initiatiefnemer uw inbreng moet afwegen. De initiatiefnemer moet aangeven wat zij met uw inbreng doet en waarom zij de inbreng niet gebruikt of een andere keuze maakt. Dit wil niet zeggen dat uiteindelijk alle partijen het 100% eens moeten zijn met het plan. Het betekent wel dat de initiatiefnemer u serieus moet nemen en uw inbreng gewogen moet meenemen in de plannen.

Procesparticipatie

Procesoptimalisatie is het inhoudelijk betrekken van de omgeving bij het proces, nog voordat er een concreet plan ligt. Er is nog ruimte om de inbreng van de omgeving in te passen in het initiatief. Het actief betrekken van de omgeving bij de uitwerking van het initiatief is vereist gesteld. Dit wil echter niet zeggen dat wanneer de omgeving besluit geen inbreng te geven, de initiatiefnemer dan geen vergunningaanvraag kan doen.

Financiële deelname

Initiatiefnemers moeten ook zorgen voor een mogelijkheid van financiële deelname. Zij moeten de omgeving de mogelijkheid geven om financieel deel te nemen aan het project of op een andere manier profijt te hebben van een tegemoetkoming. Hierbij streven we naar 50% lokaal eigendom.

Financieel deelnemen is in vele vormen mogelijk, we hebben initiatiefnemers aangegeven de volgende zaken (in volgorde) te onderzoeken naar haalbaarheid: 

 • Mede eigenaarschap (via vereniging of coöperatie)
 • Financiële deelneming 
  • Risicodragend deelnemen aan project via bv. aandelen/certificaten/obligaties
  • Omgevingsfonds
   • Minimale afdracht hanteren zoals aangegeven in landelijke richtlijnen van bv Holland Solar.
  • Omwonendenregeling

Wanneer bovenstaande niet werkt (of gedeeltelijk) dan gaat de initiatiefnemer met de gemeente in gesprek omdat er niet voldaan kan worden aan het uitgangspunt van 50% lokaal eigendom/financiële deelname.