Inkoop en aanbesteding

Informatie over inkoop en aanbesteding gemeente Meierijstad

De meeste projecten die de gemeente Meierijstad wil uitvoeren, kosten geld. Soms veel geld. Daarom houden we goed in de gaten bij wie we inkopen en wat het mag kosten. Over het algemeen besteden we onze projecten in het openbaar aan, zodat we goed kunnen vergelijken wie ons het beste kan helpen. Zo proberen we zuinig om te gaan met het gemeenschapsgeld en waar voor onze en uw euro’s te krijgen.

Nationaal Openbare en Europese aanbestedingen worden verplicht op TenderNed.nl gepubliceerd. Voor andere (vaak kleinere) opdrachten benadert de gemeente Meierijstad zelf ondernemers om een offerte uit te brengen (conform de kaders van de Gids Proportionaliteit).

Inkoopbeleid en -voorwaarden

In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid vindt u de beleidsdoelstellingen van de gemeente Meierijstad voor inkopen en aanbestedingen. In de oplegger is te lezen welke overwegingen ten grondslag liggen aan dat beleid.

Bij de inkoop van leveringen en diensten zijn de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Meierijstad van toepassing. Voor ICT-opdrachten geldt de GIBIT.

Aanmeldformulier inkoop

Voor de opdrachten waarvoor de gemeente Meierijstad zelf geschikte partijen zoekt om een offerte uit te brengen, is onderstaand formulier gemaakt. Hierin kunt u als geïnteresseerde ondernemer uw (bedrijfs)gegevens kenbaar maken. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om partijen te selecteren welke een offerte mogen uitbrengen.

LET OP: het aanmelden via dit registratieformulier biedt geen enkele garantie voor het verwerven van een opdracht of het mogen uitbrengen van een offerte. Het stelt u enkel in staat uw (bedrijfs)gegevens onder de aandacht te brengen. Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw bedrijfsgegevens. Geef veranderingen dan ook zo spoedig mogelijk door.

Facturen

Uw factuur voor gemeente Meierijstad stuurt u naar facturen@meierijstad.nl. (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER)

Aanmelden als ondernemer