Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

Voor de meeste bouwactiviteiten aan, op of bij rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten heb je een vergunning nodig. De wijzigingen worden dan getoetst aan de criteria ‘Historische waarden’. Daarnaast heb je advies nodig van de monumentencommissie.

Het verduurzamen van uw monument

Het oude vooroordeel van “er kan geen spijker in de muur” is al lang niet meer aan de orde. Om het u gemakkelijker te maken hebben wij richtlijnen opgesteld voor het verduurzamen van monumenten, panden met cultuurhistorische waarden en beeldbepalende panden in Meierijstad. Wilt u deze richtlijnen ontvangen? U kunt deze opvragen via Mark van den Broek, mvandenbroek@meierijstad.nl

Ook kunt u de zelfscan doen om inzicht te krijgen in duurzame en financiële mogelijkheden. U beantwoordt een aantal vragen over uw situatie en pand. Op basis van deze vragen krijgt u een indicatie van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen.

Aanvragen vergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Voor de beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunning bent u legeskosten verschuldigd.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket

Twijfelt u of u een vergunning nodig hebt?

Informeer dan bij de medewerker Erfgoed: mvandenbroek@meierijstad.nl. Het is eveneens mogelijk om een vooroverleg aan te vragen bij de Monumentencommissie om een schetsplan voor de wijziging van een monument te bespreken.