Leges

De kosten die u als aanvrager voor vergunning, paspoort of rijbewijs betaalt noemen wij leges.

De gemeente voert veel algemene taken uit maar voert ook taken uit op individueel verzoek van burgers en bedrijven. U kunt hierbij denken aan het aanvragen van een omgevingsvergunning, een paspoort of een rijbewijs.
De kosten die u als aanvrager voor deze producten en diensten betaalt, noemen wij leges.

Legesverordening Meierijstad 2024

In de legesverordening staan de regels en afspraken die de gemeenteraad over leges heeft vastgesteld. In de legesverordening staan bijvoorbeeld de wijze van betalen (heffen) en termijnen beschreven. In deze verordening staan de kosten die u voor de verschillende gemeentelijke documenten, producten en diensten betaalt.

Eerdere verordeningen