Belastingen

Vindt op deze pagina informatie over onder ander de WOZ waarde, OZB, toeristenbelastingen en de digitale belastingbalie.

 • WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

  De WOZ waarde is de waarde die de gemeente jaarlijks vaststelt voor uw woning of niet-woning.

 • Aanslagbiljet

  U ontvangt elk jaar, meestal in februari, een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  De onroerendezaakbelasting, ook wel OZB, is de gemeentelijke belasting die u betaalt over de waarde van een onroerende zaak.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijke afval.

 • Rioolheffing

  U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. 

 • Toeristenbelasting

  U betaalt toeristenbelasting aan de gemeente als u mensen tegen vergoeding verblijf aanbiedt.

 • Digitale belastingbalie

  Via de Digitale Belastingbalie regelt u uw belastingzaken in Meierijstad. Bekijk uw aanslag, beschikking en uw taxatierapport.

 • Automatische incasso (machtiging)

  U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen in 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen via automatische incasso.

 • Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

  Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

 • Leges

  De kosten die u als aanvrager voor vergunning, paspoort of rijbewijs betaalt noemen wij leges.