Belastingen

De gemeente verstuurt vanaf 20 februari 2024 de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2024 per post of via MijnOverheid.

Op deze pagina vindt u informatie over onder ander de WOZ waarde, onroerende-zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en de digitale belastingbalie.

 • Digitale belastingbalie

  Via de Digitale Belastingbalie regelt u uw belastingzaken in Meierijstad. Bekijk uw aanslag, beschikking en uw taxatieverslag.

 • WOZ-beschikking

  De WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) is de waarde die de gemeente jaarlijks vaststelt voor uw woning of niet-woning.

 • Aanslagbiljet

  U ontvangt elk jaar, meestal in februari, een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

 • Onroerende-zaakbelasting (OZB)

  De onroerende-zaakbelasting, ook wel OZB, is de gemeentelijke belasting die u betaalt over de waarde van een onroerende zaak.

 • Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

  U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijke afval.

 • Automatische incasso (machtiging)

  U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen in 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen via automatische incasso.

 • Rioolheffing

  U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. 

 • Kwijtschelding belastingen

  U kunt kwijtschelding aanvragen voor Onroerendezaakbelasting, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, vastrecht (dus niet voor het variabele deel), Gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats 

 • Toeristenbelasting

  U betaalt toeristenbelasting aan de gemeente als u personen tegen vergoeding verblijf aanbiedt.

 • Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

  Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

 • Leges

  De kosten die u als aanvrager voor vergunning, paspoort of rijbewijs betaalt noemen wij leges.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen via Mijnoverheid.nl

  Wilt u als inwoner het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen alleen nog digitaal ontvangen, meld u zich dan aan bij MijnOverheid.

 • Tarieven

  Afval, OZB, Riool, Bedrijveninvesteringszone, toeristenbelasting, reclamebelasting, begraafplaatsrechten.