Opgroeien en onderwijs

 • Leerlingenvervoer

  Heeft uw kind een handicap of beperking? En gaat uw kind naar een (speciale) school? Dan kunt u gebruik maken van leerlingenvervoer.

 • Jongerencentra

  Jongerencentra zijn ontmoetingsplekken en plaatsen waar jongeren anderen kunnen leren kennen

 • Jeugdgezondheidszorg

  Voor alle kinderen tussen 0 en 19 jaar. Bij wie kunt u terecht voor vragen en/of advies

 • Kinderopvang

  Financiële tegemoetkomingen, het landelijk register kinderopvang, informatie over het starten van een kindcentrum / gastouderbureau

 • Leerplicht

  Voor vragen kunt u terecht bij het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noord-Oost (het RBL BNO)

 • Centrum voor Jeugd en Gezin Meierijstad (CJG)

  De plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terechtkunnen met vragen over o.a. opvoeden en opgroeien