Opgroeien en onderwijs

 • Leerlingenvervoer

  Heeft uw kind een handicap of beperking? En gaat uw kind naar een (speciale) school? Dan kunt u gebruik maken van leerlingenvervoer.

 • Jongerencentra

  Jongerencentra zijn ontmoetingsplekken en plaatsen waar jongeren anderen kunnen leren kennen

 • Jeugdgezondheidszorg

  Voor alle kinderen tussen 0 en 19 jaar. Bij wie kunt u terecht voor vragen en/of advies

 • Kinderopvang

  Financiële tegemoetkomingen, het landelijk register kinderopvang, informatie over het starten van een kindcentrum / gastouderbureau

 • Leerplicht

  Voor vragen kunt u terecht bij het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noord-Oost (het RBL BNO)

 • Centrum voor Jeugd en Gezin Meierijstad (CJG)

  De plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terechtkunnen met vragen over o.a. opvoeden en opgroeien

 • DigiTaalhuis

  Wil je leren omgaan met internet of je mobiele telefoon? Heb je vragen over de overheid? Wil je de Nederlandse taal goed leren en oefenen? Wil je beter leren rekenen?
  De meeste cursussen zijn gratis.