Zorg en hulp

 • Hulp en ondersteuning (Wmo)

  Wilt u weten of u hulp kunt krijgen van de gemeente? Vraag een gesprek aan met de Wmo consulent.

 • Mantelzorg

  Registreren, ondersteuning, mantelzorgcompliment en mantelzorgwoning.

 • Voorzieningen, hulpmiddelen

  Regiotaxi, duofiets of rolstoel lenen, GPK of GPP, vrijwilligersverzekering.

 • Begeleiding/dagbesteding

  Ondersteuning bij uitvoeren algemene dagelijkse dingen.

 • Beschermd wonen

  Wonen in een veilige en afgeschermde woonomgeving waar toezicht en begeleiding is.

 • Opvang

  Onderdak en begeleiding voor mensen die de thuissituatie hebben verlaten bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld.

 • Reanimatie (AED)

  Wat is een AED en waar kan ik een AED vinden.

 • Veiligheid

  Wat kun u doen aan veiligheid en wat te doen bij direct gevaar.

 • Jeugdhulp

  Waar kunt u terecht voor hulp en advies over uw kind.

 • Vermoeden van fraude

  Bijvoorbeeld met een uitkering of bij het verlenen van zorg? Meld het online.

 • Leerlingenvervoer

  Voor kinderen die niet zelfstandig op school kunnen komen.