Reanimatie (AED)

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. De AED vertelt de hulpverlener wat hij moet doen. Het apparaat bevat 2 elektroden die men op de ontblote borstkas van het slachtoffer plakt. Via de elektroden analyseert de AED de hartactie van het slachtoffer. Vervolgens geeft de AED opdracht om te reanimeren of een elektrische schok toe te dienen.

Reanimatie

De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de reanimatie. Borstcompressie (hartmassage) en mond-op-mondbeademing blijven altijd de eerste stappen bij de hulpverlening. Dit is nodig om de bloedsomloop en de ademhaling over te nemen en de hersenfunctie veilig te stellen. Volgens de wet mag iedereen een AED gebruiken. Maar een reanimatiecursus verhoogt de kans op succes aanzienlijk. Dat heeft vooral te maken met de snelheid van handelen. De eerste 6 minuten zijn van levensbelang. Als iemand ter plekke instructies moet lezen en begrijpen, gaan veel kostbare minuten verloren.

AED’s in Meierijstad

Op de websites van de drie AED-stichtingen die Meierijstad rijk is, kunt u updates vinden over hoe om te gaan met AED’s. Ook vindt u hier informatie over AED’s in uw kern.

Alle drie de stichtingen hebben als doel de hartveiligheid in de gemeente te optimaliseren, de overlevingskansen van personen met hartfalen te verbeteren, het plaatsen van AED’s en het organiseren van reanimatiecursussen tot burgerhulpverlener.

Waar vind ik een AED?

Op steeds meer plekken in Meierijstad hangen AED’s. Bekijk de locaties van de AED's op kaart