Uittreksels en verklaringen

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  Bijvoorbeeld voor inschrijving woonstichting, overschrijven van uw auto of voor emigratie buitenland. Aan te vragen in de gemeente waar u woont.

 • Afschrift burgerlijke stand

  Akte van geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding, overlijden. Aan te vragen in de gemeente waar de akte is opgemaakt.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document waarmee de Minister van Justitie verklaart dat uit onderzoek is gebleken dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan.

 • Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita

  Uw levensverzekeraar of pensioenfonds vraagt hier wel eens om. Deze verklaring toont aan dat u in leven bent. Aan te vragen in de gemeente waar u woont.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een verklaring waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt. U kunt met dit bewijs uw Nederlandse nationaliteit aantonen. Aan te vragen in de gemeente waar u woont.

 • Handtekening legaliseren

  Het legaliseren van een handtekening is vaak nodig op documenten die naar het buitenland moeten worden gestuurd. Ook is legalisatie soms nodig als u ergens uw toestemming voor geeft.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  Soms heeft u een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Komt iemand uit het buitenland bij u te logeren en heeft hij of zij een visum voor Nederland nodig? Dan heeft u een garantstelling of logiesverstrekking nodig, zodat u financieel garant staat voor deze persoon.