Uittreksels en verklaringen

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Meierijstad bent ingeschreven. Op het uittreksel staat standaard uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats.

 • Afschrift burgerlijke stand

  De burgerlijke stand (BS) maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven: geboorte, huwelijk of overlijden

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document waarmee de Minister van Justitie verklaart dat uit onderzoek is gebleken dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een ‘Bewijs van in leven zijn’ toont aan dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van uw Nederlanderschap is een verklaring waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt. U kunt met dit bewijs uw Nederlandse nationaliteit aantonen.

 • Handtekening legaliseren

  Het legaliseren van een handtekening is vaak nodig op documenten die naar het buitenland moeten worden gestuurd. Ook is legalisatie soms nodig als u ergens uw toestemming voor geeft.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  Soms heeft u een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Komt iemand uit het buitenland bij u te logeren en heeft hij of zij een visum voor Nederland nodig? Dan heeft u een garantstelling of logiesverstrekking nodig met daarop een gelegaliseerde handtekening.