Waarmerken kopie of afschrift

Soms heeft u een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Hiervoor maakt u een afspraak.

Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's of getuigschriften. Daarvoor kunt u terecht bij de instelling waar de diploma's of getuigschriften zijn afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Maak een afspraak

Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

  • het originele document
  • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

U krijgt de gewaarmerkte kopie(ën) direct mee.

Kosten 

U betaalt voor een gewaarmerkt kopie in 2024: € 9,-.