Melding maken

Rioolverstopping, geluidsoverlast, opgebroken straat of een klacht indienen? Maak een keuze waarvoor u een melding wilt doen.

 • Melding woon- en leefomgeving

  Maak uw melding bij voorkeur via de MijnGemeente app. Zo komt uw melding automatisch in het meldsysteem van de gemeente waardoor hij sneller en makkelijk kan worden verwerkt.

 • Telefoonnummers bij spoed en storingen

  Bij acuut gevaar of spoed bel je het alarmnummer 112. Is er geen acuut gevaar of kan de politie niet op heterdaad iemand aanhouden, neem dan contact op met één van de andere professionals

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Hebt u iets gevonden? Of bent u een voorwerp kwijt?

 • Verzoek om handhaving

  Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt dan kunt u bij de gemeente een verzoek om handhaving indienen.

 • Milieuklachten

  Milieuklachten over bedrijven kunt u melden bij de MilieuKlachtenCentrale (MKC). Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging

 • Geluidsoverlast

  Informatie over geluidsoverlast melden of een ontheffing aanvragen

 • Dieren

  Informatie over de eikenprocessierups, melden van ongedierte, overlast door ratten, dood dier verwijderen, honden en bijtincidenten

 • Rioolverstopping

  Is uw riool verstopt? Bepaal dan eerst of de verstopping in het gemeentelijke deel of in uw eigen deel zit.

 • Woonoverlast

  Buurtbemiddeling bij lawaai, stank, rommel of verkeerd parkeren in de buurt

 • Ondermijning en criminaliteit

  Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Veiligheid en leefbaarheid nemen dan af. Dit effect heet ook wel ondermijning.

 • Klacht indienen tegen medewerker, afdeling of bestuurder

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? U kunt dan een klacht indienen

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Informatie over de gemeente aansprakelijk stellen bij schade of als u gewond bent geraakt

 • Discriminatie

  In gemeente Meierijstad is geen plaats voor racisme en discriminatie. Een klacht over discriminatie kunt u melden bij RADAR

 • Meldingen oppervlaktewater

  Meldingen in of rondom oppervlaktewater in openbaar gebied, zoals slechte waterafvoer, watervervuiling, illegaal gedumpt afval of dode dieren.

 • Meld verward gedrag

  Het kan zijn dat iemand door een psychische aandoening een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen.

 • Milieumelding of omgevingsvergunning milieu

  Begint u een nieuw bedrijf of gaat u verbouwen? Of veranderen de activiteiten binnen uw bedrijf? Het kan zijn dat u te maken heeft met milieubelastende activiteiten.