Milieuklachten

Milieuklachten over bedrijven kunt u melden bij de MilieuKlachtenCentrale (MKC). Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging.

Met welke klachten kunt u terecht bij de MKC?

Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in Meierijstad? Constateert u bodem, lucht- of waterverontreiniging of ziet u afvaldumpingen? Heeft u klachten over het zwemwater? Meld dit dan bij de MKC. De MKC zorgt ervoor dat er actie wordt genomen.

De MKC werkt voor de hele provincie Noord-Brabant.

Hoe meldt u uw klacht/overlast over een bedrijf?

  • Een spoedeisende klacht meldt u via 073 681 28 21. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar
  • Een niet-spoedeisende klacht kunt u ook melden via de website van MilieuKlachtenCentrale.

De afhandeling van uw melding of klacht kunt u online volgen.

Klachten bestemd voor een andere instantie

De MKC is alléén bedoeld voor klachten over bedrijven. Voor andere klachten kunt u gewoon terecht bij de instanties die daarvoor bedoeld zijn.