Rioolverstopping

Is uw riool verstopt? Bepaal dan eerst of de verstopping in het gemeentelijke deel of in uw eigen deel zit.

De oorzaak ligt op gemeentegrond

Ligt de oorzaak op gemeentegrond. Wij lossen het voor u op en betalen de kosten. Neem dus contact met ons op. Heeft u echter zonder vooroverleg met de gemeente het gemeentelijk riool ontstopt, dan wordt de rekening van een derde niet door ons vergoed.

De oorzaak ligt op uw eigen grond

Ligt de oorzaak op uw eigen grond, dan moet u het probleem zelf oplossen. En betaalt u zelf de kosten. Heef u de gemeente ingeschakeld en zat de verstopping in uw eigen riolering, dan zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.

Verstopping op eigen grond of op gemeentegrond

Om te bepalen of de verstopping in het gemeentelijke deel of in uw eigen deel zit, is het verstandig om eerst het ontstoppingsstuk op te graven. Deze zit ter hoogte van de perceelgrens.

Weet u niet waar uw ontstoppingsstuk zit? Neem dan contact op met de gemeente en vraag een aansluitschets op. Op deze tekening staat het ontstoppingsstuk van uw woning weergegeven. Helaas is niet van iedere woning een aansluitschets beschikbaar.

  • Ontstoppingsstuk leeg: dan zit uw eigen riolering verstopt. Dit moet u dit zelf verhelpen. U kunt dit zelf doen of hiervoor een ontstoppingsbedrijf inschakelen.
  • Ontstoppingsstuk vol met water: dan zit de gemeentelijke riolering verstopt. U kunt dan contact opnemen met de gemeente. Wij komen dan zo snel mogelijk de problemen verhelpen.

Riool ontstoppingsstuk

Buitengebied

Woont u in het buitengebied, dan bent u wellicht aangesloten op het drukriool of het IBA.

  • Drukriolering: brandt het rode lampje op het kastje van het drukrioolgemaal? Neem dan contact op met de gemeente. Het betreft dan een storing aan de gemeentelijke riolering. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk komen verhelpen. Brandt het lampje niet? Onderzoek dan of de verstopping in het gemeentelijke deel of in het particuliere deel van de riolering zit.
  • IBA: het kan ook zijn dat uw riool is aangesloten op een IBA. Een zogenaamde individuele behandeling van afvalwater. Deze installaties staan op particulier terrein en worden onderhouden door het desbetreffende waterschap. Afhankelijk van het gebied waar u woont, kunt u bij problemen contact opnemen met

Ook hiervoor geldt dat u eerst zelf moet onderzoeken of het probleem zich voordoet in uw eigen riolering of in de IBA.

Malafide ontstoppingsmonteurs

Er zijn helaas ook malafide ontstoppingsmonteurs actief die torenhoge bedragen tellen. Wees hier alert op!

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via 14 0413.

Melding maken

Melding verstopping rioolaansluiting