Melding woon- en leefomgeving

Maak uw melding bij voorkeur via de gratis MijnGemeente app. Zo komt uw melding automatisch in ons meldsysteem.
Wij kunnen uw melding dan sneller verwerken.
U kunt via deze app ook meteen een foto meesturen. 

U kunt ook uw melding 

Neem voor spoedmeldingen over openbare orde en veiligheid altijd contact op met de politie, via telefoonnummer 112 of 0900 88 44.

Afhandeltermijn

Onverwachte noodsituaties lossen we binnen 1 dag op. Andere meldingen lossen we binnen 4 weken op. In de ontvangstbevestiging van uw melding leest u wat de afhandeltermijn is van uw melding.

Soorten meldingen
 • Afval: zoals afvalcontainers, kliko's, kerstboominzameling, kroonringen
 • Bomen: zoals omgevallen boom, schade aan bomen, overlast, bladkorven
 • Dieren en dierenparken: zoals loslopende dieren, dood dier, stankoverlast
 • Groen: zoals Groen zoals beplanting, onderhoud, zwerfafval
 • Handhaving bouwen en wonen: zoals woonoverlast, geluidsoverlast, illegale huisvesting
 • Handhaving openbare ruimte: zoals parkeerovertredingen, overlast honden, vuurwerk
 • Openbare verlichting: zoals storing verkeerslichten, defect openbare lamp
 • Plaagdieren en ongedierte: zoals eikenprocessierups, wespen, ratten, muizen
 • Riolering: zoals stankoverlast en verstoppingen
 • Sport en spel: zoals onderhoud speelplekken, kapot speeltoestel
 • Straat- en wegmeubilair: zoals graffiti, verkeersborden, bushaltes
 • Water: zoals blauwalg, dode vissen, slootmaaisel
 • Wegen - paden - pleinen: zoals asfalt, gladheidsbestrijding, trottoirs, fietspaden

Problemen met gas, water of elektriciteit

Meld dat dan bij uw energieleverancier (gas en elektriciteit), of bij Brabant Water (water).