Melding woon- en leefomgeving

Maak uw melding bij voorkeur via de gratis MijnGemeente app. Zo komt uw melding automatisch in ons meldsysteem. Wij kunnen uw melding dan sneller verwerken. U kunt via deze app ook meteen een foto meesturen. 

Afhandeltermijn

Onverwachte noodsituaties lossen we binnen 1 dag op. Andere meldingen lossen we binnen 4 weken op. In de ontvangstbevestiging van uw melding leest u wat de afhandeltermijn is van uw melding.

Soorten meldingen
 • Afval: zoals afvalcontainers, kliko's, kerstboominzameling, kroonringen
 • Bomen: zoals omgevallen boom, schade aan bomen, overlast, bladkorven
 • Dieren en dierenparken: zoals loslopende dieren, dood dier, stankoverlast
 • Groen: zoals Groen zoals beplanting, onderhoud, zwerfafval
 • Handhaving bouwen en wonen: zoals woonoverlast, geluidsoverlast, illegale huisvesting
 • Handhaving openbare ruimte: zoals parkeerovertredingen, overlast honden, vuurwerk
 • Openbare verlichting: zoals storing verkeerslichten, defect openbare lamp
 • Plaagdieren en ongedierte: zoals eikenprocessierups, wespen, ratten, muizen
 • Riolering: zoals stankoverlast en verstoppingen
 • Sport en spel: zoals onderhoud speelplekken, kapot speeltoestel
 • Straat- en wegmeubilair: zoals graffiti, verkeersborden, bushaltes
 • Water: zoals blauwalg, dode vissen, slootmaaisel
 • Wegen - paden - pleinen: zoals asfalt, gladheidsbestrijding, trottoirs, fietspaden

Problemen met gas, water of elektriciteit

Meld dat dan bij uw energieleverancier (gas en elektriciteit), of bij Brabant Water (water).