Milieumelding of omgevingsvergunning milieu

Begint u een nieuw bedrijf of gaat u verbouwen? Of veranderen de activiteiten binnen uw bedrijf? Het kan zijn dat u te maken heeft met milieubelastende activiteiten.

De landelijke regels over milieubelastende activiteiten staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De gemeentelijke regels staan in het Omgevingsplan.

Voor sommige activiteiten hebt u een omgevingsvergunning milieu nodig. Soms moet u een melding doen en/of informatie geven. 

Controleer vooraf voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning moet aanvragen en/of melding moet doen. Dit kunt u zelf checken op de website van het omgevingsloket.

Ook kunt u zelf opzoeken of uw plan past binnen het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Dat doet u op Regels op de kaart.