Omgevingsplan

Het omgevingsplan vervangt vanaf 2024 alle bestaande bestemmingsplannen

Het omgevingsplan Meierijstad

Zodra de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat, hebben we automatisch één omgevingsplan. In het omgevingsplan komen uiteindelijk alle regels bij elkaar voor alles wat in de leef- en werkomgeving gebeurt. Dat zijn:

  • Alle regels uit álle bestemmingsplannen
  • De rijksregels waar voortaan de gemeente over mag beslissen 
  • Overige regels.

Van bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan

Nu zijn er nog meerdere bestemmingsplannen. Bijvoorbeeld het bestemmingsplan voor het buitengebied, voor 1 van de dorpen of voor een bedrijventerrein. De gemeente heeft straks 1 omgevingsplan. Het omgevingsplan regelt straks ook zaken die nu nog in de Algemene plaatselijke verordening (APV) en de welstandsnota staan. Nu controleren wij nog of uw plan binnen het bestemmingsplan past dat van toepassing is. Vanaf 1 januari 2024 wordt dat het omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt dus het bestemmingsplan. Het is ook een uitwerking van wat er in de omgevingsvisie staat.

Past uw plan straks niet binnen het omgevingsplan? Dan zijn er 2 mogelijkheden: 

  • U doet een aanvraag voor een vergunning om van het omgevingsplan af te wijken. 
  • U doet een aanvraag voor een wijziging van het omgevingsplan.

Wij adviseren u in deze situatie eerst een vooroverleg aan te vragen. Daarin bespreken we met u welke stappen u het beste kunt zetten. Daarna kunt u in één keer een volledige aanvraag indienen

Heeft u al vooroverleg gehad of wilt u direct een wijziging in het omgevingsplan aanvragen? Vul dan onderstaand formulier in.

Formulier Omgevingsplan wijzigen invullen

Waar werken we naar toe?

Bij de invoering van de Omgevingswet krijgen we op 1 januari 2024 een 'omgevingsplan-van-rechtswege'. Dat is een tijdelijk plan. Alle bestemmingsplannen in Meierijstad, een aantal rijksregels en overige regels worden dan samengebracht in het ene omgevingsplan, zodat ze uiteindelijk beter te vinden en te raadplegen zijn. Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om het tijdelijke omgevingsplan om te zetten in een nieuw omgevingsplan. Dit betekent dat vanaf 1 januari alles gewoon door kan gaan; en tegelijkertijd werken we aan de overgang naar 1 nieuw omgevingsplan. Dit is een behoorlijke klus waar we tot 2032 de tijd voor hebben.

Animatie

In deze animatie krijgt u uitleg over het omgevingsplan.