De Omgevingswet

Omgevingswet

De woningbouwopgave in Meierijstad is groot en er is snel behoefte aan nieuwe woningen. Op dit moment zijn er in de gemeente Meierijstad veel woningbouwplannen in voorbereiding. Om te kunnen versnellen ligt de focus eerst op het uitvoeren van bestaande plannen, alvorens met nieuwe initiateven te starten.

Koers nieuwe woningbouwinitiatieven

Deze koers geldt voor alle kernen van Meierijstad, met uitzondering van de kern Schijndel. In Schijndel blijft ruimte voor nieuwe woningbouwplannen die met name woningen toevoegen in het sociale segment. Daarnaast biedt de gemeente per kern ruimte voor kleine initiatieven met ruimtelijke meerwaarde.

Werkwijze

Alle binnengekomen woningbouwinitiatieven worden op de intaketafel integraal beoordeeld. Initiatieven kunnen na behandeling nog niet naar de omgevingstafel (met uitzondering van plannen in de kern Schijndel), maar worden gedurende het jaar verzameld. Aan het einde van het jaar beslist het college welke initiatieven het daaropvolgende jaar aan het gemeentelijk woningbouwprogramma worden toegevoegd. 

Individuele particuliere initiatieven (zoals splitsing, mantelzorg) kunnen wel door. Dit geldt ook voor de transformatie van het landelijk gebied.