Omgevingsloket

De centrale plek waar u álle regels voor de leefomgeving in Meierijstad kunt vinden en waar u een vergunning kunt aanvragen

Wat is het Omgevingsloket?

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd komt er ook een nieuw Omgevingsloket. 

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. 

Het (nieuwe) Omgevingsloket

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket. U vindt dat op omgevingswet.overheid.nl

Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

  • Vergunningcheck: Hiermee kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw plannen.
  • Aanvragen: U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen. U logt in met uw DigiD of eHerkenning
  • Regels op de kaart: U kunt op een kaart zien welke landelijke en plaatselijke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.
  • Mijn Omgevingsloket: Hier vindt u een overzicht met uw (concept)aanvragen, meldingen en informatieplichten.

Animatie

In deze animatie krijgt u uitleg over het digitaal Omgevingsloket.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij het doen van de vergunningcheck, het opstellen van een aanvraag of melding? U kunt met praktische en inhoudelijke vragen terecht via telefoonnummer 14 0413 en via info@meierijstad.nl.

Daarnaast kunt u ook digitaal het Helpcentrum raadplegen. Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het gebruik van het Omgevingsloket.