Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 regelt een nieuwe wet alles wat u in Nederland ziet, hoort of ruikt: de Omgevingswet.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt 26 wetten samen en bundelt ook de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor op één plek kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024.

Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe omgevingsloket. Meer informatie over het omgevingsloket vindt u hier.

U kunt óók met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U kunt dan belanghebbende bij dat plan zijn.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u

  • In het nieuwe omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig hebt. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
  • Alle bestemmingsplannen van Meierijstad worden overgezet naar een 1 omgevingsplan  Meierijstad per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. En het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid. Meer informatie over het omgevingsplan vindt u hier.
  • De Omgevingswet heeft als ambitie dat de overheid sneller beslist op uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.
  • In het begin zullen we een aanvraag misschien minder snel kunnen behandelen. We zijn immers gewend om te werken met de huidige wetten en regels. Daar komt nu 1 wet voor in de plaats. Dat kost tijd. Hoe goed we ons ook voorbereid hebben, we zullen moeten wennen aan de nieuwe manier van werken.
  • Naast de Omgevingswet gaat vanaf 1 januari ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Gaat u bouwen of verbouwen? Deze wet kan voor u betekenen dat u iemand moet inhuren om de bouwkwaliteit te controleren. Tot 1 januari is dat een taak van de gemeente. De invoering van de Wkb gaat in stappen vanaf 1 januari 2024.

Animatie

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de Omgevingswet