Omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente. En over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Toekomstvisie Meierijstad

Voor de Omgevingswet is het nodig dat elke gemeente een eigen omgevingsvisie maakt; en die moet uiterlijk 1 januari 2027 klaar zijn. Hierin staat op hoofdlijnen hoe we ons als gemeente willen ontwikkelen en hoe Meierijstad er over een flink aantal jaar uit ziet. Welke plannen hebben we voor de lange termijn en welke strategische keuzen maken we. En wat betekent dit voor het gebruik, het beheer, en de bescherming van de fysieke omgeving? De omgevingsvisie gaat over ons hele grondgebied. De omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
In Meierijstad werken we nu volop aan een Toekomstvisie Meierijstad 2035; dat wordt onze omgevingsvisie.

Lees meer over de toekomstvisie