Participatie: meepraten en meedenken

De Omgevingswet zegt iets over hoe u uw omgeving kunt betrekken bij uw project

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan heeft u niet alleen met de gemeente maar ook met andere belanghebbenden te maken. Denk aan buurtbewoners, bedrijven of gebruikers van het gebouw of de ruimte eromheen. Door uw omgeving op tijd bij uw plan te betrekken, komen alle belangen, meningen, kennis en ideeën op tafel. Dit noemen we participatie. Participatie is niet nieuw voor ons. De Omgevingswet onderstreept nog eens het belang ervan. 

Participatie vergroot de kans op steun voor uw plan. U beoordeelt zelf of het nodig is om anderen bij uw plan te betrekken en bent daar ook zelf voor verantwoordelijk. Participatie hoeft niet altijd groot en uitgebreid te zijn. Soms hoeft u alleen maar uw buren te informeren. Maar het kan ook wenselijk zijn dat andere belanghebbenden meedenken, meewerken of zelfs meebepalen.

Hoeveel participatie nodig is, hangt af van uw plan en hoeveel mensen er iets van gaan merken. Meestal geldt: hoe groter uw plan, hoe belangrijker het is om uw omgeving op tijd te betrekken.

Onze handreiking burgerparticipatie kan u helpen de participatie bij uw plan vorm te geven.

Wanneer en voor wie is participatie verplicht?

Overheden zijn verplicht te motiveren wat ze aan participatie hebben gedaan. Dat geldt voor de gemeente bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, omgevingsplan of omgevingsprogramma. Een initiatiefnemer (diegene met een plan of idee) moedigen we aan om aan participatie te doen, maar het is niet verplicht. Er geldt één uitzondering: de gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wel verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is. In Meierijstad heeft de raad er op dit moment nog niet voor gekozen om zo'n lijst met activiteiten te benoemen. We werken vanuit het vertrouwen in de initiatiefnemer en in de nieuwe werkprocessen zoals de omgevingstafel

Animatie met uitleg

Deze animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan.