Ondermijning en criminaliteit

Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Veiligheid en leefbaarheid nemen dan af. Dit effect heet ook wel ondermijning.

Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit effect heet ook wel ondermijning. 

Voorbeelden van ondermijning zijn:

Voorbeelden van signalen kunnen zijn dichtgeplakte ramen, grote hoeveelheden contant geld, grote hoeveelheden chemicaliën, stank/geuroverlast etc.

Iedereen moet prettig en veilig kunnen wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde, het voorkomen van (veiligheid)risico’s, tegengaan van overlast en bevorderen van de leefbaarheid. Daarom mag de gemeente: 

•    Overlast tegengaan
•    Overtredingen stoppen
•    Toezicht houden op openbare bijeenkomsten
•    Zaken die zich bezig houden met strafbare feiten sluiten
•    Regels opstellen voor evenementen en activiteiten
•    Een gebiedsverbod opleggen

Ondermijning melden

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

  • Per e-mail meldondermijning@meierijstad.nl
    U krijgt daarna een ontvangstbevestiging. Wij houden u daarna niet op de hoogte. Dit om het onderzoek niet te verstoren.
  • via het telefoonnummer 14 0413. Vraag naar de afdeling veiligheid. 

Beschrijf zo precies mogelijk uw vermoeden, denk hierbij aan datum, tijd, plaats, (bedrijfs)naam, opvallende kenmerken en dergelijke.

Anoniem melden

Wilt u anoniem een melding maken, neem dan contact op met het onafhankelijk meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Dit kan telefonisch en online. Uw gegevens worden bij Meld Misdaad Anoniem nergens opgeslagen. U blijft anoniem en ontvangt ook geen ontvangstbevestiging. 

Heterdaad of levensbedreigende situatie

Neem bij een heterdaadsituatie of levensbedreigende situatie altijd contact op nemen met de politie via:

  • via het telefoonnummer 0900 8844 (belkosten) of
  • via 112 (gratis) 

Meer informatie over ondermijning

Wilt u meer weten over ondermijning? Download dan de ondermijningsapp voor apple of de ondermijningsapp voor android