Mensenhandel

Mensenhandel vormt een grove inbreuk op de menselijke waardigheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit van slachtoffers en is schending van fundamentele mensenrechten. Bij mensenhandel draait het om uitbuiting van slachtoffers, wat vaak gepaard gaat met dwang, geweld, chantage en misbruik. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel:

  • Arbeidsuitbuiting: als iemand werkt en de inkomsten (gedeeltelijk) moet afdragen en/of in mensonterende omstandigheden moet werken.
  • Seksuele uitbuiting: als iemand gedwongen wordt om seks te hebben tegen betaling van geld, kleding of eten en dat moet afdragen aan de uitbuiter.
  • Criminele uitbuiting: als iemand gedwongen wordt om te bedelen, stelen of andere criminele activiteiten uit te voeren en de buit moet afdragen aan de uitbuiter.
  • Gedwongen orgaanverwijdering: hierbij wordt iemand gedwongen om zijn of haar organen af te staan.

Deze vorm van moderne slavernij komt helaas nog steeds voor in Nederland. Zowel inwoners van grote steden als ook van kleine gemeenten worden hier slachtoffer van. Het lastige aan mensenhandel is dat het vaak verborgen blijft; slachtoffers voelen zich vaak geen slachtoffer of durven geen hulp te zoeken. Daders blijven onder de radar.

Samen met zorg- en welzijnsorganisaties, opsporingsdiensten en de zorgcoördinator Mensenhandel probeert gemeente Meierijstad slachtoffers te helpen en daders aan te pakken. 

Vermoeden melden 

Heeft u een vermoeden van mensenhandel of wilt u graag iemand spreken bij de gemeente, bel dan met 14 0413. Vraag naar de afdeling veiligheid. Of mail ons: meldondermijning@meierijstad.nl 

Anoniem

Blijft u liever anoniem dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem op het telefoon nummer 0800 70 00 of kijk op de website Meld Misdaad Anoniem.

Ook kunt u contact op nemen met de politie.  Bij spoed 112 en voor geen spoed: 0900 88 44 (belkosten). 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld signalen van mensenhandel of wat u zelf kunt doen, kijk dan eens op www.wegwijzermensenhandel.nl