Gemeente aansprakelijk stellen

Hebt u schade of bent u gewond geraakt, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Bent u verzekerd, meldt de schade dan eerst bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

Als u niet verzekerd bent, dan dient u de schadeclaim zelf in bij de gemeente. Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

 • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort  
 • Nadat alle informatie compleet is, krijgt u binnen 6 weken bericht of de gemeente:

Er zijn twee soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

 1. Schade die u hebt opgelopen door toedoen van de gemeente. 
 2. Schade door gebrekkig onderhoud van gemeente aan wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken.

Meierijstad aansprakelijk stellen

De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. U krijgt hiervan binnen 6 weken bericht. De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht. 

 • Bewijs van de opgelopen schade. 
 • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie.
 • Verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond. Bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk.
 • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring. 
 • Foto's van de geleden schade en eventuele schadelocatie. 

Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.