Gemeente Meierijstad aansprakelijk stellen

Informatie vooraf

Via dit formulier stelt u de gemeente aansprakelijk voor schade die u heeft geleden.

Het indienen van een aanvraag duurt ongeveer 15 minuten. U kunt het formulier niet tussentijds opslaan. Blijft u tijdens het invullen van het formulier langer dan 15 minuten op deze pagina? Dan wordt u vanwege de veiligheid van uw gegevens automatisch uitgelogd.

Bijlagen

Een complete aanvraag kunnen wij sneller behandelen. Als één van de onderstaande documenten relevant zijn, zorg dan dat u ze digitaal bij de hand heeft.

  • nota's
  • aansprakelijkheidstelling(en)
  • foto's (schade en locatie)
  • getuigenverklaring(en)
  • politierapport(en)
  • medische verklaring(en)
  • expertiserapport

Inloggen

Om verder te gaan met deze aanvraag logt u in met DigiD. Hou uw DigiD inloggegevens bij de hand. Geen DigiD? Vraag het dan aan.