Klacht indienen tegen medewerker, afdeling of bestuurder

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

 • Hebt u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep instellen.
 • Hebt u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of een omgewaaide boom die over de straat ligt? Deze klachten meldt u bij de gemeente.
 • Hebt u problemen met de organisatie waarvan u Wmo-hulp krijgt? Of maakt uw (pleeg-)kind gebruik van jeugdhulp of staat hij/zij op de wachtlijst voor hulp? En zijn er vragen of klachten? Neem dan eerst contact op met de vertrouwenspersoon Wmo / Jeugd.

Een klacht indienen

Hoe kun je een klacht indienen

De gemeente behandelt geen anonieme klachten. U moet uw naam en adres dus vermelden.

 • Telefonisch

Bel met de medewerker van de gemeente waarover de klacht gaat. Bent u tevreden over de manier waarop uw klacht behandeld wordt? Dan is hiermee de zaak opgelost. Zo niet, dan kunt u de klacht alsnog schriftelijk indienen.

 • Schriftelijk / e-mail

Stuur een e-mail naar info@meierijstad.nl (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER)) of schrijf een brief. Vermeld duidelijk waarover u klaagt. Geef ook aan over wie of wat het gaat en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Soms is het handig als u kopieën van brieven of documenten bijvoegt. Vermeld vooral ook uw telefoonnummer zodat de klachtbehandelaar snel contact met u op kan nemen. Stuur uw brief naar: Gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel.

 • Digitaal

U kunt ook digitaal uw klacht indienen (inloggen met DigiD).

Behandeling van uw klacht
 1. Uw klacht komt binnen bij de klachtencoördinator. Deze zorgt ervoor dat uw klacht behandeld wordt. Ook houdt hij bij of dat op tijd gebeurt en volgens de wet.
 2. De klachtencoördinator stuurt de klacht naar een klachtbehandelaar. Dat is meestal een leidinggevende. Deze kijkt waar uw klacht over gaat en zal proberen uw klacht zo spoedig mogelijk telefonisch met u te bespreken en een oplossing te vinden. In de meeste gevallen blijkt dit voldoende.
 3. Als uw klacht niet meteen naar tevredenheid kan worden opgelost nodigt de klachtbehandelaar u uit voor een gesprek (hoorzitting). Ook degene over wie u klaagt is daarbij aanwezig en kan dan op uw klacht reageren.
 4. De klachtbehandelaar maakt een rapport over de situatie. Het bestuursorgaan, meestal het college van burgemeester en wethouders, neemt daarna een beslissing over de klacht. Dit gebeurt meestal binnen zes weken.

Hebt u schriftelijk of digitaal geklaagd? U krijgt dan een brief met de beslissing en de eventuele maatregelen.

Hulp nodig bij het indienen van een klacht

Vindt u het moeilijk om een klacht onder woorden te brengen? U kunt hierbij hulp krijgen.

 • Klachtencoördinator Meierijstad. Bel hiervoor naar de gemeente, telefoon 14 0413.
 • Bureau voor Rechtshulp, telefoon 073 681 94 00.
Niet eens met de behandeling?

Bent u niet eens met de manier waarop uw klacht is behandeld door de gemeente? Of bent u nog steeds kwaad? U kunt dan naar de Nationale Ombudsman. Hij kijkt nog een keer naar de klacht en de manier waarop daarmee is omgegaan.

Nationale Ombudsman
Postbus 93.122
2509 AC Den Haag
070 356 35 63
e-mail: bureau@nationaleombudsman.nl