Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Wmo en Vertrouwenspersoon Jeugd

Vertrouwenspersoon Wmo

Komt u er niet uit met uw contactpersoon bij de gemeente? Of heeft u problemen met de organisatie waarvan u Wmo-hulp krijgt? Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon Wmo. 

  • De vertrouwenspersoon luistert en kan helpen een probleem aan te pakken. 
  • De vertrouwenspersoon kan er helaas niet altijd voor zorgen dat het gaat zoals u wilt, maar zorgt er wel voor dat het proces verloopt zoals het hoort. 
  • De vertrouwenspersoon kan u als dat nodig is ook ondersteunen bij het indienen van een klacht
  • De vertrouwenspersoon is neutraal en alles wat u vertelt blijft geheim. Deze ondersteuning is gratis. 
  • De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en is niet in dienst van de gemeente. 

Het vertrouwenswerk Wmo binnen Meierijstad wordt uitgevoerd door Anny Driessen van het Landelijk Steunpunt (Mede-)zeggenschap (LSR). Bel voor een afspraak naar 06 27 57 09 97 of stuur een e-mail: a.driessen@hetlsr.nl.

Vertrouwenspersoon Jeugd

Kinderen én ouders/verzorgers met een Jeugdwet indicatie kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Maakt uw (pleeg-)kind gebruik van jeugdhulp of staat hij/zij op de wachtlijst voor hulp? En zijn er vragen of klachten? Dan kunt u gratis een beroep doen op de vertrouwenspersoon jeugd. 

  • Hij/zij luistert naar uw verhaal, informeert u over uw rechten en zoekt met u naar een mogelijke oplossing.
  • Het uitgangspunt is dat u er samen uitkomt. Mocht dat volgens u niet voldoende zijn, dan kunt u uw onvrede kenbaar maken via de formele klachtenprocedure. Ook in dat geval kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden. 
  • De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en is niet in dienst van de gemeente. 

Het vertrouwenswerk Jeugd binnen Meierijstad wordt uitgevoerd door het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) in samenwerking met Adviespunt Zorgbelang.

Bel voor een afspraak naar 088 555 1000, stuur een e-mail: info@akj.nl of chat op www.akj.nl. Lees meer op de website van Adviespunt Zorgbelang.