Woonoverlast

Buurtbemiddeling bij lawaai, stank, rommel of verkeerd parkeren in de buurt

Hebt u last van lawaai, verkeerd parkeren, stank of rommel van mensen in uw buurt? Ga eerst samen rustig in gesprek. Helpt dat niet? Maak dan gebruik van buurtbemiddeling.