Discriminatie

In gemeente Meierijstad is geen plaats voor racisme en discriminatie. Een klacht over discriminatie kunt u melden bij RADAR

In gemeente Meierijstad is geen plaats voor racisme en discriminatie op grond van huidskleur, godsdienst, handicap, leeftijd, gender, seksuele gerichtheid of welk ander persoonlijk kenmerk dan ook. Iedereen is gelijkwaardig, moet zich veilig kunnen voelen en mag overal aan meedoen.

Wij werken samen met de anti-discriminatievoorziening RADAR. RADAR bevordert gelijke behandeling en zet zich in voor een inclusieve samenleving die iedereen gelijke kansen biedt.

Discriminatie melden

Inwoners die een klacht hebben over discriminatie kunnen dit melden bij RADAR. Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u beschuldigd van discriminerend gedrag? Neem dan contact op met RADAR via:

Medewerkers van RADAR luisteren naar uw verhaal, geven informatie en advies en kunnen u ondersteunen bij mogelijke vervolgstappen. Ook als u twijfelt of er sprake is van discriminatie, kunt u RADAR benaderen.

Meer informatie vindt u op www.radar.nl