Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt. Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG. Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. U kunt zelf kijken of u voor een VOG in aanmerking komt. Dit kunt u anoniem checken via de VOG-check. 

VOG digitaal aanvragen

Digitaal aanvragen via Justis

Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u verlangt. Vraag uw organisatie of dit het geval is. Lees meer over het digitaal aanvragen van een VOG.

Digitaal aanvragen via de gemeente

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen) kunt u digitaal aanvragen met uw DigiD en direct betalen. 

 • Download het Aanvraagformulier VOG NP downloaden
 • Vul het formulier volledig in samen met de instelling / organisatie die de VOG van u nodig heeft.
  Let op: dit formulier moet worden uitgeprint. Op de laatste pagina moet namelijk een handtekening van de organisatie of instelling worden geplaatst.
 • Het ingevulde formulier moet u als bijlage bij uw digitale aanvraag versturen. Scan daarom het ingevulde formulier
 • Klik nu op VOG aanvragen met DigiD
 • Beantwoord de vragen, upload het formulier en betaal de aanvraag

VOG aanvragen bij de gemeente

Justis stuurt de VOG naar u persoonlijk en niet naar uw werkgever of organisatie. U ontvangt de VOG altijd per post op het woonadres dat u in de aanvraag opgeeft.  

Wat als u geen handtekening van de werkgever heeft?

Soms kunt u het formulier niet helemaal laten invullen en ondertekenen door de werkgever. Dit is bijvoorbeeld zo als u de VOG aanvraagt voor een emigratie of een visum of werkvergunning. Onder de volgende voorwaarden kunt u het aanvraagformulier indienen zonder ondertekening door de werkgever of belanghebbende organisatie:

 • U vult zelf de gegevens van de organisatie en het doel van de aanvraag op het aanvraagformulier in;
 • U voegt een document toe waaruit blijkt dat de belanghebbende organisatie of werkgever een VOG van u vraagt. Dit kan bijvoorbeeld een kopie zijn van een e-mail of een relevante internetpagina. Dit document geldt als vervanging van de handtekening op het aanvraagformulier.

Meer informatie vindt u op de site van Justis

VOG persoonlijk aanvragen

Op afspraak bij de gemeente

U vraagt een VOG aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Gebruik hiervoor het formulier dat u heeft gekregen van uw werkgever of het aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen. Vul het aanvraagformulier samen met uw werkgever in en neem het mee naar uw afspraak.

Maak een afspraak

Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
 • Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Ontvangst VOG

U ontvangt de VOG altijd per post op het woonadres dat u in de aanvraag opgeeft.  Justis stuurt de VOG naar u persoonlijk en niet naar uw werkgever of organisatie.

Kosten
Kosten aanvraag VOG Prijs 2024
Aanvraag VOG voor Natuurlijke Personen (NP) € 41,35
Beoordeling VOG-aanvraag

Heeft u geen strafblad? Dan krijgt u altijd een VOG. Heeft u wel een strafblad? Bekijk de informatie over de beoordeling van de VOG-aanvraag.