Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document waarmee de Minister van Justitie verklaart dat uit onderzoek is gebleken dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan. Of die belangrijk zijn voor de uitoefening van de functie of voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. U heeft een VOG nodig voor bijvoorbeeld een functie, emigratie of werkvergunning.

VOG digitaal aanvragen

Digitaal aanvragen via Justis

Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u verlangt. Vraag uw organisatie of dit het geval is. Lees meer over het digitaal aanvragen van een VOG.

Digitaal aanvragen via de gemeente

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen) kunt u digitaal aanvragen met uw DigiD en direct betalen. 

  • Download het Aanvraagformulier VOG NP downloaden
  • Vul het formulier volledig in samen met de instelling / organisatie die de VOG van u nodig heeft
  • Het ingevulde formulier moet u als als bijlage bij uw digitale aanvraag versturen. Scan daarom het ingevulde formulier
  • Klik nu op VOG aanvragen met DigiD
  • Beantwoord de vragen, upload het formulier en betaal de aanvraag

VOG aanvragen bij de gemeente

VOG persoonlijk aanvragen

Op afspraak bij de gemeente

U vraagt een VOG aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Gebruik hiervoor het formulier dat u heeft gekregen van uw werkgever of het aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen. Vul het aanvraagformulier samen met uw werkgever in en neem het mee naar uw afspraak.

Maak een afspraak

Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
  • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs)
  • Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.
Kosten

 In Schijndel en Sint-Oedenrode kunt u alleen met uw pinpas betalen. 

Kosten aanvraag VOG Prijs 2022
Aanvraag VOG voor Natuurlijke Personen (NP) € 41,35
Meer informatie

Binnen 1-4  weken na ontvangst van uw aanvraag wordt door Justis een beslissing genomen en krijgt u hiervan bericht.

De VOG wordt aan u persoonlijk verzonden; dus niet aan de werkgever.

Heeft u de VOG via de gemeente aangevraagd? Dan wordt deze naar het adres gestuurd zoals dat bij de gemeente bekend is.

Heeft u de VOG digitaal aangevraagd? Dan wordt deze naar het adres gestuurd zoals dat in de aanvraag geregistreerd is.