Afschrift burgerlijke stand

Een afschrift burgerlijke stand (BS) is een afschrift van:

 • een geboorteakte
 • huwelijksakte of akte partnerschapsregistratie
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
 • akte van overlijden

U vraagt deze aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. In onze gemeente kunt u deze aanvragen van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Erp en Meierijstad. U krijgt het binnen 14 dagen thuisgestuurd.

Online aanvragen afschrift Burgerlijke Stand

Komt u liever naar het gemeentehuis? Maak een afspraak. Neem dan uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). U krijgt het afschrift burgerlijke stand binnen 14 dagen thuisgestuurd.

Nodig voor internationaal gebruik

Geef dit dan altijd aan bij de aanvraag. U krijgt het document dan in meerdere talen.

Wie mag het aanvragen

Wilt u een afschrift burgerlijke stand aanvragen? Dan moet u kunnen uitleggen dat u een ´gerechtvaardigd belang´ heeft. Heeft het afschrift betrekking op uzelf? Dan is dit belang meestal duidelijk aanwezig. Wilt u een afschrift of uittreksel over een ander persoon aanvragen? Dan moet het gerechtvaardigd belang worden uitgelegd.

Wie zijn personen die een gerechtvaardigd belang kunnen hebben?

 • Personen op wie de akte betrekking heeft
 • Een gemachtigde van deze personen
 • Kinderen of ouders van de persoon waarop de akte betrekking heeft
 • De erfgenamen
 • De echtgenoot of echtgenote
 • De geregistreerde partner
 • De wettelijk vertegenwoordiger
 • Degene die het nodig heeft voor een gerechtelijke procedure
 • Degene die het nodig heeft voor een huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie
Kosten

Voor een afschrift of uittreksel burgerlijke stand betaalt u in 2024: € 16,60

Verschil tussen afschrift en uittreksel
 • Een afschrift van de burgerlijke stand is een volledige weergave van de opgemaakte akte.
 • Een uittreksel burgerlijke stand bevat de gegevens die gelden op het moment van afgifte