Afschrift burgerlijke stand

De burgerlijke stand (BS) maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven:

 • geboorte
 • huwelijk of partnerschapsregistratie
 • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
 • overlijden

U kunt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Bij de gemeente Meierijstad kunt u een uittreksel of afschrift van de BS aanvragen van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Erp en Meierijstad. 

Online aanvragen afschrift Burgerlijke Stand

Vraagt u het afschrift digitaal op, dan krijgt u het binnen 5 werkdagen thuisgestuurd. Heeft u het nodig voor internationaal gebruik? Geef dit dan altijd aan bij de aanvraag. U krijgt het document dan in meerdere talen. 

Komt u liever naar het gemeentehuis? Maak een afspraak. Neem dan uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). U krijgt het document daarna binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

Wie mag het aanvragen 

Wilt u een afschrift burgerlijke stand aanvragen? Dan moet u kunnen uitleggen dat u een ´gerechtvaardigd belang´ heeft. Heeft het afschrift betrekking op uzelf? Dan is dit belang meestal duidelijk aanwezig. Wilt u een afschrift of uittreksel over een ander persoon aanvragen? Dan moet het gerechtvaardigd belang worden uitgelegd.

Wie zijn personen die een gerechtvaardigd belang kunnen hebben?

 • Personen op wie de akte betrekking heeft
 • Een gemachtigde van deze personen
 • Kinderen of ouders van de persoon waarop de akte betrekking heeft
 • De erfgenamen
 • De echtgenoot of echtgenote
 • De geregistreerde partner
 • De wettelijk vertegenwoordiger
 • Degene die het nodig heeft voor een gerechtelijke procedure
 • Degene die het nodig heeft voor een huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie
Kosten 

In Schijndel en Sint-Oedenrode kunt u alleen met uw pinpas betalen.

Voor een afschrift of uittreksel burgerlijke stand betaalt u in 2023: € 15,70.

Verschil tussen afschrift en uittreksel BS
 • Een afschrift van de burgerlijke stand is een volledige weergave van de opgemaakte akte.
 • Een uittreksel burgerlijke stand bevat de gegevens die gelden op het moment van afgifte