Beschermd wonen

De gemeente kan u helpen als u (tijdelijk) niet in staat bent om zelfstandig te leven en te wonen. Bij beschermd wonen woont u in een veilige en afgeschermde woonomgeving waar toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren omgaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt.

Neem contact op met één van onze Wmo consulenten om te bekijken of beschermd wonen een goede optie is.

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

Kosten

De gemeente vraagt voor Beschermd Wonen een bijdrage in de kosten.

Uitgangspunten

De gemeente werkt hierbij samen met gemeenten uit de Regio Meierij en Bommelerwaard. Samen hebben zij een regiovisie ontwikkeld die uitgaat van de volgende uitgangspunten:

  • Inwoners met een beperking moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven.
  • De inwoner is zelf verantwoordelijk, de gemeente ondersteunt als dat nodig is.
  • De eigen mogelijkheden, het sociale netwerk van de inwoner en voorliggende voorzieningen gaan voor.
  • De inwoner is regisseur van zijn/haar eigen herstelproces.

Ook het aanbod voor Beschermd Wonen is regionaal geregeld. In gemeente Meierijstad zijn enkele voorzieningen voor Beschermd Wonen.