Eigen bijdrage

In de meeste gevallen betaalt u een eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld een rolstoel of vervoer via de Regiotaxi.  

Hoogte eigen bijdrage

De eigen bijdrage bedraagt maximaal € 20,60 per maand (2024). De hoogte hiervan is afhankelijk van uw (financiële) situatie. Bereken uw eigen bijdrage via de rekenhulp op de website van het CAK.

Uitleg in beeld

Video: uitleg Wmo en eigen bijdrage.