Eigen bijdrage

In de meeste gevallen betaalt u een eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld een rolstoel of vervoer via de Regiotaxi.  

Hoogte eigen bijdrage

De eigen bijdrage bedraagt maximaal 19,- per maand (2023). De hoogte hiervan is afhankelijk van uw (financiële) situatie. Bereken uw eigen bijdrage via de rekenhulp op de website van het CAK.

Uitleg in beeld

Video: uitleg Wmo en eigen bijdrage.