Hulp en ondersteuning (Wmo)

Kunt u in uw dagelijks leven niet meer alles zelf? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking, een verslaving of moeilijkheden thuis? Soms lukt het niet om dit op te lossen met hulp van uw omgeving. Dan kunt u mogelijk hulp krijgen van de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Welke hulp kunt u krijgen

  • hulp in het huishouden
  • vervoer: denk aan een rolstoel, collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
  • aanpassingen in uw woning
  • begeleiding / dagbesteding
  • opvang
  • beschermd wonen
  • een geldbedrag om zelf de hulp te kunnen betalen die u nodig heeft

Vraag een gesprek aan

Vraag een gesprek aan met een Wmo consulent. We kijken dan samen of u hulp kunt krijgen. 

Gesprek aanvragen

U krijgt binnen 6 weken na het gesprek ene verslag met mogelijke oplossingen. U krijgt dan ook te horen hoe het verder gaat.

Eigen bijdrage

Im de meeste gevallen vraagt de gemeente een bijdrage in de kosten vragen. Dit is maximaal € 19,- per maand (2023).