Begeleiding/dagbesteding

Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf.

Er zijn twee soorten begeleiding:

 • individuele begeleiding
 • groepsbegeleiding: een structurele tijdsbesteding

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor begeleiding? Vul dan het contactformulier in. We kijken dan samen of u hulp kunt krijgen.

Contactformulier invullen

Nadat u zich gemeld hebben wij 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan, bijvoorbeeld, bestaan uit:

 • Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie.
 • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
  • Bepalen van het dagritme
  • Sociale contacten en sociale omgeving
  • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
 • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
 • Hulp bij uitvoeren of oefenen van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandeling.
Groepsbegeleiding (dagbesteding)

Dagbesteding houdt een structurele tijdsbesteding in waarbij gewerkt wordt om een bepaald resultaat te behalen. Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op:

 • activering
 • beweging
 • leren omgaan met dementie
 • contacten
 • een zinvolle invulling van de dag
 • voorkomen van vereenzaming
 • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat
 • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger

Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot en kan (crisis)opname worden voorkomen.

De gemeente vraagt voor het bieden van begeleiding (individueel of groepsbegeleiding) een bijdrage in de kosten.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor begeleiding? Vraag dan een gesprek aan met een Wmo consulent.