Seniorenraad Meierijstad

De Seniorenraad en gemeente hebben sinds 1 januari 2020 een convenant voor onbepaalde tijd, waarin samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd.

Doelstelling Seniorenraad

Het behartigen van de collectieve belangen van alle senioren in de gemeente Meierijstad op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen, zelfstandigheid, maatschappelijke integratie, participatie, welzijn en veiligheid.

De Stichting wil deze belangen tot hun recht laten komen in de voorbereiding en uitvoering van het seniorenbeleid van de gemeente en relevante instellingen en organisaties. De Stichting zal met raad (door het gevraagd en ongevraagd geven van advies) en daad (door het initiëren van projecten) participeren in het ontstaan en uitvoeren van seniorenbeleid. De gemeente onderschrijft deze doelstelling.

Seniorenwijzer

De seniorenraad Meierijstad geeft tot op heden ieder jaar een Seniorenwijzer Schijndel uit. In dit boekje vindt men op leesbare en overzichtelijke wijze informatie over instellingen in Schijndel zoals adresgegevens, telefoonnummers, openingstijden en dergelijke.

Ga naar website Seniorenraad Meierijstad.