Leerlingenvervoer

Heeft uw kind een handicap of beperking? En gaat uw kind naar een (speciale) school? Dan heeft u misschien recht op (een vergoeding voor) vervoer.

Aanvraag leerlingenvervoer

 • U moet zelf online een aanvraag indienen. Bent u co-ouder en woont u niet in dezelfde gemeente? Dan moet u beiden een aanvraag indienen in de gemeente waar de ouder woont. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Als u nog geen DigiD hebt, vraagt u deze aan via www.digid.nl/aanvragen.
 • Wij toetsen uw aanvraag aan de Verordening Sociaal Domein.
 • Nadat wij alle benodigde gegevens van u hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk - maar in ieder geval binnen acht weken- een besluit.

Mocht u nog vragen hebben, stuur ons dan een mail: leerlingenvervoer@meierijstad.nl.

Voor wie

Leerlingen van:

 • Het speciaal onderwijs (speciaal onderwijs SO en voortgezet speciaal onderwijs VSO);
 • Het reguliere basis- en voortgezet onderwijs voor kinderen met een blijvende handicap waardoor zij niet zelfstandig kunnen reizen;
 • Scholen voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag.

En die:

 • Minimaal 6 kilometer van de dichtstbijzijnde toegankelijke school wonen. Dat is de school die past bij de mogelijkheden van uw kind of past bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij volgen hierbij het advies van het regionale Samenwerkingsverband. Voor het berekenen van de afstand gaan wij uit van de kortste route volgens de ANWB-routeplanner.

U komt alleen voor een vergoeding in aanmerking voor de afstand tussen de woning van uw kind en de dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijke school. Voor een school die verder weg is, komt u niet in aanmerking voor een vergoeding.

Meest passende vergoeding

U krijgt de vergoeding toegewezen die past bij de zelfstandigheid van uw kind.

Er zijn vier soorten vergoedingen

 • Fietsvergoeding
 • Een Voor Elkaar Pas voor het openbaar vervoer
 • Aangepast groepsvervoer (taxi)
 • Vergoeding voor eigen vervoer

Een structurele combinatie eigen vervoer en aangepast groepsvervoer is ook mogelijk.

Wij beoordelen voor welke vergoeding uw kind in aanmerking komt.

Zelfstandig met het openbaar vervoer van en naar school: De Voor Elkaar Pas

De Voor Elkaar Pas is een initiatief om zelfstandig reizen voor leerlingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs te ondersteunen. Gemeente Meierijstad biedt uw kind de mogelijkheid om met de Voor Elkaar Pas zelfstandig met het openbaar vervoer van en naar school te reizen. 

Opstapplaatsen bij taxivervoer

De gemeente Meierijstad maakt gebruik van centrale opstapplaatsen. Het is belangrijk dat alle leerlingen gebruik maken van een opstapplaats. Daardoor verloopt het vervoer efficiënt. U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van uw kind naar- en bij de opstapplaatsen.