Kinderopvang

Kinderopvang, peuteropvang, gastouderopvang of buitenschoolse opvang in Meierijstad

Raadpleeg het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) voor alle organisaties in de kinderopvang die aan de wettelijke eisen voldoen. Op deze website staat ook:

 • het registratienummer van de organisatie. Deze kunt u nodig hebben voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.
 • het inspectierapport van de inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

De financiële tegemoetkomingen

Wellicht komt u in aanmerking voor één van deze financiële tegemoetkomingen.

 1. Kinderopvangtoeslag

  U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kind naar een geregistreerde dagopvang/buitenschoolse opvang gaat. Deze toeslag regelt u bij de Belastingdienst.

 2. Tegemoetkoming kinderopvang via gemeente 

  U kunt een tegemoetkoming kinderopvangtoeslag aanvragen bij de gemeente als u u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst en u noodzakelijk gezien wel kinderopvang nodig heeft. Dit geldt als:

  • Er een Sociaal medische indicatie is doordat
   • de ouder een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking heeft of
   • het kind anders een ernstige ontwikkelingsachterstand krijgt;
  • Ouders in een re-integratietraject die een uitkering ontvangen o.g.v. Participatiewet, IOAW/Z of de ANW;
  • Tienermoeders jonger dan 18 jaar die een scholing of opleiding volgen en algemene bijstand ontvangen of kunnen ontvangen;
  • Studenten die zijn ingeschreven bij een school of een instelling als bedoeld in de WTOS en  WSF 2000.

  Voor het aanvragen kunt u gebruik maken van deze formulieren:

  Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang Meierijstad 2019

 3. Gemeentelijke peuteropvangtoeslag

  Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst maar maakt u wel gebruik van peuteropvang (40 weken per jaar, 2 (korte) dagdelen per week) in Meierijstad? Dan betaalt u  als ouders een lager tarief voor de peuteropvang. Voor meer informatie én aanmelding kunt u rechtstreeks contact opnemen met de peuteropvangorganisatie van uw keuze. 

 4. Voorschoolse Educatie (VE)

  Kinderen tussen de 2 jaar en 3 maanden en 4 jaar die tot de doelgroep behoren mogen gebruik maken van Voorschoolse Educatie binnen de peuteropvang. In plaats van 2 dagdelen gaat het kind 4 dagdelen per week naar de peuteropvang tegen een lager tarief. Het consultatiebureau geeft hiervoor indicaties af als er bij een kind een risico is op een taal- en / of ontwikkelachterstand vanwege

  • Er is sprake van een (dreigende) achterstand op sociaal-emotioneel gebied op basis van het balansmodel van Bakker.
  • Er is sprake van een (dreigende) ontwikkelachterstand bij het kind, gerelateerd aan taal- en/of leerachterstand. De taalontwikkeling is nog niet voldoende volgens het van Wiechenschema.
  • Signalering door Pedagogisch Medewerker op basis van KIJK!
  • Ouders / verzorgers hebben schuldenproblematiek / bewindvoering (bewijs overleggen)
  • Ouders / verzorgers zijn nieuwkomers

Hebt u een kindcentrum / gastouderbureau of wilt u er een starten?

Dan heeft u onder andere te maken met