Financiële tegemoetkomingen kinderopvang

Wellicht komt u in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming.

Wellicht komt u in aanmerking voor één van deze financiële tegemoetkomingen.

Tegemoetkoming via Belastingdienst (Kinderopvangtoeslag)

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kind naar een geregistreerde dagopvang/buitenschoolse opvang gaat. Deze toeslag regelt u bij de Belastingdienst.

Tegemoetkoming via de gemeente

U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u géén recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst en u noodzakelijk gezien wel kinderopvang nodig heeft. Wat verstaan wij onder noodzakelijk: 

  • Er is een Sociaal medische indicatie .Bijvoorbeeld omdat de ouder een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking heeft of het kind anders een ernstige ontwikkelingsachterstand krijgt.
  • U ontvangt een uitkering IOAW/Z of de ANW (re-integratietraject).
  • U bent een tienermoeder jonger dan 18 jaar en volgt een opleiding en ontvangt algemene bijstand of kan deze ontvangen
  • U bent een student en bent ingeschreven bij een school of een instelling als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000)

Aanvragen kan via één van onderstaande digitale formulieren:

Beleidsregels: Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang Meierijstad 2019

Gemeentelijke peuteropvangtoeslag

U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst en u maakt gebruik van peuteropvang (40 weken per jaar, 2 (korte) dagdelen per week) in Meierijstad. Voldoet u aan de voorwaarden, dan betaalt u een lager tarief voor de peuteropvang. Aanmelden hiervoor gaat via de peuteropvangorganisatie van uw keuze. U kunt bij hun ook terecht voor meer informatie.

Voorschoolse Educatie (VE)

Kinderen tussen de 2 jaar en 3 maanden en 4 jaar die tot de doelgroep behoren mogen gebruik maken van Voorschoolse Educatie binnen de peuteropvang. In plaats van 2 dagdelen gaat het kind 4 dagdelen per week naar de peuteropvang tegen een lager tarief. Het consultatiebureau geeft hiervoor indicaties af als er bij een kind een risico is op een taal- en / of ontwikkelachterstand: 

  • Er is sprake van een (dreigende) achterstand op sociaal-emotioneel gebied op basis van het balansmodel van Bakker.
  • Er is sprake van een (dreigende) ontwikkelachterstand bij het kind, gerelateerd aan taal- en/of leerachterstand. De taalontwikkeling is nog niet voldoende volgens het van Wiechenschema.
  • Signalering door Pedagogisch Medewerker op basis van KIJK!
  • Ouders / verzorgers hebben schuldenproblematiek / bewindvoering (bewijs overleggen)
  • Ouders / verzorgers zijn nieuwkomers