Automatische incasso (machtiging)

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen in 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen via automatische incasso. Dit betekent dat u de gemeente machtigt de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente.

De afschrijving in tien termijnen geldt voor aanslagbedragen tussen € 100 en € 3.500. Bedragen lager dan € 100 en hoger dan € 3.500 worden in twee termijnen geïncas­seerd. De eerste termijn wordt geïncasseerd één maand na dagtekening. De tweede termijn wordt drie maanden na dagtekening geïncasseerd.

Machtiging automatische incasso  

Doorloop alle stappen! 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met afdeling Belastingen.

De voordelen van automatische incasso
  • U mag het aanslagbedrag over een langere periode betalen, namelijk in 10 termijnen
  • U kunt geen betaling vergeten, omdat de bedragen automatisch worden afgeschreven
  • Bij tijdige betaling voorkomt u extra invorderingskosten
Zo geeft u een machtiging af

Als u gemeente Meierijstad toestemming wilt geven om de bedragen via een automatische incasso af te laten schrijven van uw rekening, kunt u dat doen via de Digitale belastingbalie. Zodra u een bevestigingsmail heeft ontvangen, wordt het totaalbedrag afgeschreven in de nog resterende termijnen.

Nadat wij de machtiging van u hebben ontvangen, zal automatische incasso zo snel mogelijk in gang gezet worden en wordt het totaalbedrag van de aanslag gelijkmatig verdeeld over de nog te incasseren termijnen.

10 termijnen

De afschrijving start één maand nadat u de aanslag ontvangt. De volgende 9 afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand.

Later in het jaar een automatische incasso aanvragen

U kunt binnen 10 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet automatische incasso aanvragen. Na de aanvraag wordt de betaling van de aanslag automatisch afgeschreven in het aantal resterende termijnen. Vraagt u automatische incasso aan op een moment dat u geen openstaande aanslagen bij ons heeft, dan geldt deze machtiging automatische incasso voor komende aanslagen.

Wanneer wordt het bedrag van mijn rekening afgeschreven?

Het eerste bedrag wordt afgeschreven één maand na dagtekening van het aanslagbiljet. Dit gebeurt op de laatste werkdag van de maand. Zorg er dus voor dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Als één bedrag niet van uw rekening kan worden afgeschreven, wordt het over de resterende termijnen verdeeld. Uw termijnbedrag wordt dan dus hoger.

Afschrijving ongedaan maken

U kunt elke automatische afschrijving terugboeken. Wij proberen dan een maand later het bedrag weer af te schrijven. Het bedrag zal dan hoger zijn. Als wij twee keer achter elkaar het bedrag niet hebben kunnen afschrijven, stopt de automatische incasso. U moet dan voor de laatste vervaldatum het totale openstaande bedrag op onze rekening hebben overgemaakt. Ons rekeningnummer is: NL84BNGH0285170112, op naam van Gemeente Meierijstad. Vermeld altijd het aanslagnummer bij de betaling.

Wilt u niet betalen via automatische incasso?

Als u niet gekozen heeft voor automatische incasso dan moet de aanslag gemeentelijke belastingen betaald worden in twee termijnen. De eerste termijn is één maand na dagtekening van het biljet. De tweede vervaldag is twee maanden later dan de eerste termijn.
Betaalt u niet binnen de gestelde termijn, dan worden invorderingsmaatregelen getroffen (aanmaning eventueel gevolgd door een dwangbevel). Dit leidt tot extra kosten.