Digitale belastingbalie

Via de Digitale Belastingbalie regelt u uw belastingzaken in Meierijstad. Bekijk uw aanslag, beschikking en uw taxatieverslag.

Naar de digitale belastingbalie

Inloggen particulieren

U kunt alleen inloggen met DigiD als de aanslag op uw naam staat. Heeft u nog geen DigiD, vraag DigiD dan eerst aan.  

Inloggen bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen loggen in met eHerkenning.

Wat regelt u op de Digitale Belastingbalie?

  • Aanslagbiljet bekijken met daarop uw WOZ-beschikking
  • Taxatieverslag bekijken en afdrukken
  • Overzicht ledigingen afvalcontainers
  • Kwijtschelding aanvragen 
  • Automatische incasso: machtiging afgeven of intrekken
  • Automatische incasso: wijzigen rekeningnummer
  • Gratis bezwaar indienen tegen uw aanslag WOZ-beschikking